سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
به رگهاى دل این آدمى گوشتپاره‏اى آویزان است که شگفت‏تر چیز که در اوست آن است ، و آن دل است زیرا که دل را ماده‏ها بود از حکمت و ضدهایى مخالف آن پس اگر در دل امیدى پدید آید ، طمع آن را خوار گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آرد ، حرص آن را تباه سازد ، و اگر نومیدى بر آن دست یابد ، دریغ آن را بکشد ، و اگر خشمش بگیرد بر آشوبد و آرام نپذیرد ، اگر سعادت خرسندى‏اش نصیب شود ، عنان خویشتندارى از دست بدهد ، و اگر ترس به ناگاه او را فرا گیرد ، پرهیزیدن او را مشغول گرداند ، و اگر گشایشى در کارش پدید آید ، غفلت او را برباید ، و اگر مالى به دست آرد ، توانگرى وى را به سرکشى وادارد ، و اگر مصیبتى بدو رسد ناشکیبایى رسوایش کند ، و اگر به درویشى گرفتار شود ، به بلا دچار شود ، و اگر گرسنگى بى طاقتش گرداند ، ناتوانى وى را از پاى بنشاند ، و اگر پر سیر گردد ، پرى شکم زیانش رساند . پس هر تقصیر ، آن را زیان است ، و گذراندن از هر حد موجب تباهى و تاوان . [نهج البلاغه]
 
یکشنبه 89 خرداد 23 , ساعت 12:45 صبح

آقای خبرنگار !

ماجرای کشتی آزادی را

برای پیرزن های غزه ببر

برای اردوگاه های کرانه ی باختری

بگذار پادشاهان عرب

باشمشیرهای عربی

و MISهای انگلیسی

برقصند 

 ولیوان هایشان را

به لیوان های کلینتون

وسارکوزی بزنند

 

آقای خبرنگار

خبرکشتی آزادی را

برای خرابه های غزه ببر

برای باغ های سوخته رفح

برای نخلستان های خاموش خان یونس...

 

پادشاهان عرب

وظیفه ی خود را خوب می دانند

نفت می فروشند

ازمرواریدهای خلیج فارس

گردنبند می سازند 

برای دختران آمریکایی .

وهر روز  سعی می کنند،

 هروله می کنند

میان واشنگتن وتلاویو

قربانی می کنند

وجوانان شیعه را

گردن می زنند

 

پادشاهان عرب

وظیفه ی خود را می دانند

نصر الله را محکوم می کنند

هنیه را محکوم می کنند

و از ایران براِِِءت می جویند

 

آقای خبرنگار

دلواپس غزه نباش

سالن های رقص قاهره

کاباره های امان

وکازینوهای ابومازن                           

 تاصبح بیدارند

 

آقای خبرنگار

برای پادشاهان عرب

قصه ی هزار ویک شب بخوان

و

از هالیوود بگو ...

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ