سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
شتابزدگی را واگذار و در حجّت بیندیش و خود را از پریشان گویی نگاه دار، تا از لغزش ایمن بمانی . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 88 دی 3 , ساعت 10:40 عصر

به پیشگاه مقدس فاطمه زهرا (س):

حسینت را دم شمشیر دادند
حسن را جامی از اکسیر دادند
مگر ای جان شیرین پیمبر
تو را از سینه غم شیر دادند؟
  
* * * * * * * * * *

به جرم عاشقی سر داد خورشید
تن ماه  برادر  داد  خورشیـــــــــــد
کنار پیــــــــکر گلگــــــون اکبــــــر
گلوی سرخ اصغر داد خورشیــــــد

لیست کل یادداشت های این وبلاگ